Application for receiving interest payments in full amount

Magnetic MRO AS will instantly withhold 20% income tax on interest payments to natural persons, who are Estonian residents. In case you choose to buy securities using your investment account to defer the income tax liability, please fill in the form below to inform Magnetic MRO AS about your wish to receive the interest payments in the full amount.

Dear Investor! Starting from 08.03.2019 an application to postpone tax liability on interest payments for 21.03.2019 can no longer be made. Applications made from 08.03.2019 will postpone the tax liability of future, incl. 21.06.2019, interest payments. I hereby inform Magnetic MRO AS that I have acquired the Magnetic MRO 21.12.2021 bonds via my investment account and wish to receive the interest payments in full amount.

Avaldus võlakirjade intressimaksete täies mahus kättesaamiseks

Magnetic MRO AS peab Eesti residentidest eraisikutele tehtavate intressimaksete pealt kinni tulumaksu 20% ulatuses. Juhul kui olete otsustanud osta väärtpabereid investeerimiskonto vahendusel lükkamaks edasi tulumaksu kohustust, täitke palun ära alljärgnev vorm, millega informeerite Magnetic MRO ASi enda soovist intressimaksed kätte saada täies ulatuses.

Hea investor! Alates 08.03.2019 ei ole 21.03.2019 teostatavalt intressimakselt tulumaksukohustuse edasilükkamise avaldust võimalik enam teha. Alates 08.03.2019 tehtud avalduste alusel saab lükata intressimakse tuluvaba kohustust edasi tuleviku, sh 21.06.2019 intressimaksetelt. Käesolevaga informeerin Magnetic MRO AS-i, et olen soetanud Magnetic MRO 21.12.2021 võlakirjad oma investeerimiskonto vahendusel ning soovin saada intressimakseid täies mahus.