Projects with EAS

Magnetic MRO AS is in progress to develop MRO services, including organizational capacity building activities during the period of 17.06.2019-30.04.2021.
Project is co-financed by EAS Enterprise Development Program.

* Uute toodete lansserimine II etapp – tootearendus

Magnetic MRO AS teostab perioodil 17.06.2019-30.04.2021. a MRO teenuste arendustööd, sh organisatsioonivõimekusttõstvad tegevused. Projekti tulemusel laiendatakse ettevõtte teenusteportfelli, tõstetakse organisatsioonivõimekust ning efektiivistatakse protsesse.
Projekti kaasrahastab EAS Ettevõtte Arenguprogrammist kuni 230 000 euroga.